Ooit een trillingsbelasting van 0,5 m/s² gevoeld?

U zult het antwoord weten als u deelneemt aan het practicum lichaam- en hand-armtrillingen en schokken of als u een trillingsmeting laat uitvoeren.

Waarom moet u het antwoord weten?

Sinds juli 2005 moet (conform het Arbobesluit) elke werkgever inventariseren of er tijdens het werk lichaamstrillingen en/of hand-armtrillingen voorkomen. Een veilige mate van blootstelling aan deze trillingen en schokken is niet bekend. Vandaar dat deze belasting in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet staan. De evaluatie wijst uiteindelijk uit of het risico acceptabel is of dat maatregelen getroffen moeten worden, gezien de mogelijke kans op letsel.

Trillingen en schokken kunnen gezondheidskklachten opleveren. Lichaamstrillingen leveren vaak “lage rugklachten” op en soms zelfs schade bij de zwangerschap. Hand-armtrillingen kunnen leiden tot “witte vingers” of tot gevoelloze of juist tintelende vingers.

Vrijwel alle regelmatige gebruikers van trillend handgereedschap lopen risico; net als chauffeurs, machinisten en bijrijders van rijdend materieel. Bij zwangerschap neemt het risico zelfs toe! Waarbij het risico afhankelijk is van de intensiteit en de duur van de trillingen en de conditie van degene die eraan bloot staat. Wordt de wettelijke actiewaarde overschreden (voor lichaamstrillingen bij gezonde werknemer 0,5 m/s2 en 2,5 m/s2 voor hand-armtrillingen) dan moeten maatregelen volgen. Deze moeten zijn opgenomen in het Plan van Aanpak.  

Wordt de wettelijke grenswaarde overschreden (voor zwangeren 0,25 m/s2 en voor gezonde werknemers 1,15 m/s2bij lichaamstrillingen en 5 m/sbij hand-armtrillingen) dan kan de Inspectie SZW een boete opleggen en zelfs het werk stil leggen.

Als de werkgever geen maatregelen treft bij arbeidsgebonden lichaamstrillingen of hand-armtrillingen dan kan dit leiden tot zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke aansprakelijkheid. Strafrechtelijk kan dit een boete van enkele honderden euro’s betekenen. Civielrechtelijk leidt dit steeds vaker tot het betalen van duizenden euro’s aan schadevergoeding. Redenen genoeg dus om preventief te werk te gaan.

Als de werkgever geen maatregelen treft bij arbeidsgebonden lichaamstrillingen of hand-armtrillingen dan kan dit leiden tot zowel strafrechtelijke als civielrechtelijke aansprakelijkheid. Strafrechtelijk kan dit een boete van enkele honderden euro’s betekenen. Civielrechtelijk leidt dit steeds vaker tot het betalen van duizenden euro’s aan schadevergoeding. Redenen genoeg dus om preventief te werk te gaan.

Vibrations@work adviseert

Vibrations@work biedt leveranciers en gebruikers van trillende en schokkende arbeidsmiddelen, net als werkgevers en arbodeskundigen, ondersteuning bij het evalueren van de lichaamstrillingen, hand-armtrillingen en -schokken door middel van metingen, kennisoverdracht en advies.

In overleg met een stoelenleverancier kan altijd de aantoonbaar beste stoel worden geselecteerd.
Bel voor meer informatie gerust even met Jan Doornbusch, telefoon 06 5514 6768 en dat mag ook buiten kantooruren.