Trillingen meten

Vibrations@work kan de fysieke belasting als gevolg van lichaamtrillingen en hand-armtrillingen in een arbeidssituatie:

* meten; zowel gerelateerd naar arbowetgeving als naar comfort; in intensiteit en naar frequentie.

* berekenen en beoordelen; bijvoorbeeld voor de aanvullende risico-inventarisatie en –evaluatie.

* wegnemen of verminderen; door middel van een onderbouwd advies.

Arbeidsmiddelen die veel in gebruik zijn en vrijwel altijd te veel lichaamstrillingen veroorzaken zijn voertuigen zoals: electropallettrucks, heftrucks, tractoren, bestelwagens, terreinvoertuigen, loaders en dumpers en soms platformen en bordessen.

Hand-armtrillingen komen meestal voor in de vorm van bik- en boorhamers, slijp- en schuurmachines, trilnaalden, heggescharen en kettingzagen.

Voor het opstellen van een Ri/e laat de belasting als gevolg van trillingen en schokken zich het beste meten gedurende het werk. Het meten levert amper een verstoring binnen het productieproces op. Bij lichaamstrillingen zit of staat de bestuurder op een sensor; bij hand-armtrillingen wordt de sensor op het arbeidsmiddel geplakt. Een meting naar lichaamstrillingen duurt circa een uur; naar hand-armtrillingen duren de metingen vaak korter. Om het risico te kunnen evalueren is het meestal niet noodzakelijk om alle arbeidsmiddelen te meten. In gezamenlijk overleg worden de arbeismiddelen gekozen die de meeste kans bieden op een hoge mate van belasting.

Standarisatie

Onze meetapparatuur voldoet aan de ISO 8041. Wij meten lichaamstrillingen volgens ISO-2631; 1997 en hand-armtrillingen volgens ISO-5349. Handgereedschap meten we volgens ISO-28927 1 t/m 10, afhankelijk van het soort.

 

Oplossingen

In veel situaties waarbij de belasting als gevolg van lichaamstrillingen en hand-armtrillingen plaatsvindt, blijkt het treffen van maatregelen noodzakelijk.

Vibration@work zal altijd de “goedkoopst adequate oplossing” met u zoeken. Bij lichaamstrillingen zal dat vaak een “geveerde” stoel zijn. Maar bedenk dat stoelvering ook averechts kan werken wat de belasting juist doet toenemen.

Bij hand-armtrillingen past men soms “trillingsdempende” handschoenen toe. Het effect is echter vaak gering of werkt soms juist averechts, waardoor een hogere belasting optreedt. Het verlagen van de belasting is een kwestie van dempen in de dominante frequentie(s) en die brengt vibrations@work ook voor u in beeld.